Take the Pledge
Gwnewch Adduned Nawr
Pouring fat, oil and grease down your sink can cause big blockages. Please don’t pour waste like this away.
Mae arllwys braster, olew a saim i’ch sinc yn gallu achosi blociadau mawr. Peidiwch â thywallt gwastraff fel hyn i ffwrdd.
Last year, Welsh Water removed 1.3 million cotton buds and tonnes of nappies and wet wipes from our network. Please don’t flush items like this away in future.
Llynedd, tynnodd Dŵr Cymru 1.3 miliwn o ffyn cotwm bach a thunnelli o gewynnau babi a weips glanhau allan o’n rhwydwaith. Peidiwch â fflysio eitemau fel hyn i ffwrdd yn y dyfodol.
PLEDGE TO WIN AN IPAD
RHOWCH ADDEWID I ENNILL IPAD